Polski Teatr Tańca

Centrum Partnerskie PST

Polski Teatr Tańca istnieje od 1973 roku i jest profesjonalnym autonomicznym zespołem, którego oblicze przeszło ewolucję od spektakli ukształtowanych formą teatru baletowego do współczesnego gatunku: teatru tańca, który charakteryzuje się przekraczaniem granic rodzajowych, technicznych i stylistycznych, wyzwalaniem z przypisanych tradycją środków wyrazu, skłanianiem ku interdyscyplinarności, poszukiwaniem nowych przestrzeni teatralnych, opartym na kreatywnej improwizacji w procesie tworzenia. Główne obszary działalności to tworzenie spektakli z wykorzystywaniem środków ekspresji scenicznej właściwych gatunkowi teatru tańca przy stałej współpracy z polskimi choreografami, reżyserami, dramaturgami i kompozytorami; upowszechnianie produkcji Polskiego Teatru Tańca w kraju i za granicą; organizowanie konkursów, programów aktywizujących, kuratorskich i badawczych ukierunkowanych na kreatywny proces oraz dialog z tradycją; prowadzenie działań w obszarze filmu tańca i społecznego tańca.

Program Polskiego Teatru Tańca w latach 2016-2020 skoncentrowany jest wokół idiomu „polski/wielko-polski”. Hasło to obejmuje istotę planu: polska sztuka powstająca w Wielkopolsce, wielka, ponieważ komplementarnie polska. Wyznaczając kierunek ewolucji repertuaru, zapewnia jednocześnie pielęgnowanie unikalnego charakteru instytucji. Strategia tej pierwszej, całkowicie polskiej w teatralnym repertuarze, czteroletniej oferty kulturalnej, opracowana została z myślą o kontynuacji dorobku Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego oraz jego fundamentalnej roli w rozwoju polskiej sceny tanecznej.

W służbie sztuki tańca teatr winien stworzyć ofertę kompletną, dlatego dopełnienie programu stanowi oferta czynnego współuczestnictwa (festiwale, konkursy, programy aktywizujące, programy badawcze) ukierunkowana na kreatywny proces. W konsekwencji teatr dąży do budowania repertuaru w najlepszym artystycznym, estetycznym i intelektualnym wydaniu, symbolizującego i tworzącego narodową scenę tańca.