Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Organizator Polskiej Sieci Tańca

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca wspiera profesjonalnych muzyków, tancerzy i instytucje artystyczne w realizacji ich misji. To państwowa instytucja kultury, której misją jest działalność na rzecz rozwoju polskiej kultury muzycznej i tanecznej.

Przedmiotem działań Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca jest:
• rozwój i profesjonalizacja środowiska muzycznego i tanecznego,
• edukacja muzyczna i taneczna,
• rozwój infrastruktury i badań naukowych w zakresie muzyki i tańca,
• edukacja kulturalna oraz zwiększanie zainteresowania sztuką muzyki i tańca,
• ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego w Polsce i zagranicą.

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca zajmuje się także:
• wsparciem działań na rzecz zachowania, przekazu, kontynuacji i rozwoju kultury tradycyjnej,
• włączaniem do nurtu kultury i sztuki artystów i artystek z niepełnosprawnością.

W grudniu 2018 roku Instytut przejął organizację Polskiej Sieci Tańca rozpoznając ją jako jedno z najważniejszych zjawisk w polskim tańcu oraz obejmując PST patronatem portalu taniecpolska.pl

Logo_NIMIT_RGB_kolor_poziom

ul. Aleksandra Fredry 8
00-097 Warszawa

Działający w ramach Instytutu Departament Tańca odpowiedzialny jest za realizację programów własnych:

- Przestrzenie Sztuki - program powołania ogólnopolskich, interdyscyplinarnych centrów kultury, prowadzonych we współpracy ministerstwa, samorządów, organizacji pozarządowych, uczelni artystycznych oraz sektora prywatnego i opierających się na istniejących instytucjach kultury, rozwijany pod auspicjami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego,

PolandDances - narzędzie impresariatu, dzięki któremu zagraniczny odbiorca może poznać całe spektrum działań tanecznych na polskiej scenie.
Na stronie polanddances.pl, znajdują się informacje o działalności instytucji, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i artystów niezależnych,

Kongres Tańca - otwartego dla wszystkich osób zainteresowanych sztuką tańca; podczas wydarzenia diagnozowane są problemy z jakimi mierzą się twórcy, artyści, odbiorcy, badacze i wszystkie osoby działające na rzecz sztuki tańca,

- taniecPOLSKA.pl - portal internetowy prowadzony przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Zawiera bieżące i archiwalne wiadomości o polskim tańcu zawodowym i artystycznym. Istnieje od 2011 roku,

- Polska Platforma Tańca - ma na celu wyłonienie i promocję najciekawszych oryginalnych produkcji tanecznych, które powstały w Polsce lub zostały zrealizowane przez polskich choreografów i choreografki,

- Pracownia Muzyki i Tańca Tradycyjnego - zajmuje się inicjowaniem, prowadzeniem oraz koordynacją długofalowych programów i zadań wspierających działania na rzecz zachowania, przekazu, kontynuacji i rozwoju tradycyjnej kultury muzycznej i tanecznej w Polsce, a także sieciowaniem grup i osób, które się nią zajmują.

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca jest operatorem 4 Programów Ministra, w tym Taniec. Dysponuje Biblioteką wraz z czytelnią i mediateką. Tworzy Narodowe Archiwum Tańca, Archiwum Muzyki Polskiej oraz Kolekcję Nagrań Muzyki Polskiej, obejmujące nagrania audio i wideo, publikacje książkowe, a także ikonografie, pamiątki oraz inne archiwalia związane z muzyką polską i tańcem polskim.