Instytut Muzyki i Tańca

Organizator Polskiej Sieci Tańca

Instytut Muzyki i Tańca został powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2010 roku z zadaniem wspierania kultury muzycznej i tanecznej w Polsce. W tym celu prowadzi ze środków MKiDN programy twórcze, naukowe, wydawnicze i edukacyjne, skierowane do profesjonalnych muzyków i tancerzy, twórców ludowych, instytucji artystycznych oraz szerszej publiczności.

W grudniu 2018 roku Instytut przejął organizację Polskiej Sieci Tańca rozpoznając ją jako jedno z najważniejszych zjawisk w polskim tańcu oraz obejmując PST patronatem portalu taniecpolska.pl

Działający w ramach Instytutu Departament Tańca odpowiedzialny jest za realizację programów własnych: „Zamówienia choreograficzne”, „Program wydawniczy”, „Scena dla tańca”, „Myśl w ruchu”, „Program wsparcia przekwalifikowania zawodowego tancerzy”, „Wspieranie aktywności międzynarodowej” i „Program wymiany rezydencyjnej”.

Instytut Muzyki i Tańca jest głównym organizatorem:

- POLSKIEJ PLATFORMY TAŃCA - krajowego przeglądu produkcji tanecznych; wydarzenie ma na celu wyłonienie i promocję najciekawszych oryginalnych produkcji tanecznych powstałych w Polsce lub zrealizowanych przez polskich choreografów;

- Ogólnopolskiego Konkursu PERŁY TAŃCA, którego celem jest uhonorowanie wybitnych, zasłużonych dla polskiego dziedzictwa twórców sztuki tańca, artystów, pedagogów, teoretyków, promotorów, dziennikarzy, a także popularyzowanie i wspieranie młodych talentów oraz integracja środowiska działającego w sferze sztuki tańca w Polsce;

- KONGRESU TAŃCA, otwartego dla wszystkich osób zainteresowanych sztuką tańca; podczas wydarzenia diagnozowane są problemy z jakimi mierzą się twórcy, artyści, odbiorcy, badacze i wszystkie osoby działające na rzecz sztuki tańca.

Najnowszą inicjatywa jest Polska Kronika Tańca realizowana dzięki finansowemu wsparciu z programu MKiDN „Niepodległa”, dokumentująca kulturę taneczną w Polsce od momentu odzyskania przez nasz kraj niepodległości w 1918 roku.

Instytut dysponuje biblioteką wraz z czytelnią i mediateką. Tworzy Narodowe Archiwum Tańca, Archiwum Muzyki Polskiej oraz Kolekcję Nagrań Muzyki Polskiej, obejmujące nagrania audio i wideo, publikacje książkowe, a także ikonografie, pamiątki oraz inne archiwalia związane z muzyką polską i tańcem polskim.