Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

 

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca został powołany z dniem 1 października 2010 przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Funkcjonuje jako państwowa instytucja kultury. Podstawową misją IMiT jest działalność na rzecz rozwoju kultury muzycznej i tanecznej w Polsce.

NIMiT prowadzi własne programy rezydencyjne, twórcze, edukacyjne, naukowe, wydawnicze oraz stypendialne adresowane do polskiego środowiska tanecznego, realizowane w formule konkursowej.

Instytut przedstawia raporty i postulaty Ministrowi, stanowiąc zaplecze eksperckie; prowadzi działalność dokumentacyjną i archiwizacyjną. Ważną rolę w działalności Instytutu odgrywają działania na rzecz rozwoju profesjonalnego środowiska tanecznego w Polsce, takie jak organizacja Kongresu Tańca, konferencji tematycznych, warsztatów i szkoleń adresowanych do profesjonalistów w dziedzinie tańca oraz prowadzenie systemowego programu przekwalifikowania zawodowego tancerzy.

NIMiT uczestniczy także w wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi organizacjami branżowymi.

Instytut prowadzi i współprowadzi wiele portali tematycznych, m. in. bazę-portal o polskim tańcu artystycznym (www.taniecpolska.pl) i portal poświęcony tańcom tradycyjnym, narodowym i dawnym (www.tance.edu.pl).

NIMiT jest także głównym organizatorem wydarzeń stanowiących ważne punkty na mapie kulturalnej kraju, takich jak organizowana co dwa lata Polska Platforma Tańca, czy konkurs „Młody Tancerz Roku”.