Centrum Teatru i Tańca

fundacja Scena Współczesna w Warszawie

Centrum Teatru i Tańca w Warszawie zakłada realizację autorskiego programu, którego podstawą jest społeczna instytucja kultury.

Jego zadaniem jest wsparcie zarówno twórców dojrzałych (obecnych na warszawskiej scenie od wielu lat), jak i debiutantów oraz artystów dopiero rozpoczynających pracę zawodową.

Tworzony przez Fundację Scena Współczesna projekt Centrum Teatru i Tańca w Warszawie skupiać będzie artystów tańca, teatru oraz twórców z różnych dziedzin kultury, którzy widzą swój rozwój we współpracy międzysektorowej.
Chcielibyśmy podejmować się realizacji wspólnych działań wraz z innymi przedstawicielami środowiska tańca w Warszawie, wchodzić w twórcze kooperacje z artystami / organizacjami, a także wychodzić poza jedno środowisko, aby tworzyć wydarzenia wspólnie z artystami innych dziedzin.

Nasze Centrum ułatwia dostęp do sceny różnym przedsięwzięciom społecznym i edukacyjnym, współpracuje z artystami tańca w dziedzinie edukacji, ułatwia wzajemną komunikację oraz współpracę krajową i międzynarodową.

ctitww logo na www (1) (2) (1) - Patrycja Nosiadek
logo zawirowania (2) - Patrycja Nosiadek

Głównym celem Centrum Teatru i Tańca w Warszawie jest stworzenie kompleksowego programu artystycznego, który pozwoli na regularne prezentacje, a także ustabilizowanie warunków rozwoju kulturalnego w stolicy.

Zaprogramowana oferta bazować będzie na działaniach systematycznych i długofalowych. Kontynuowane będą dotychczas prowadzone działania w zakresie sztuk performatywnych (teatru i tańca) oraz edukacji. Priorytetem Centrum jest łączenie warszawskiego środowiska artystycznego oraz kulturalnego, by poprzez synergię działań upowszechniać kulturę wśród odbiorców - zarówno mieszkańców miasta, jak i osób odwiedzających je okazjonalnie.

Mamy zamiar ułatwiać wzajemne kontakty i współpracę twórców z Warszawy, Polski i świata, a przez to budować wizerunek Warszawy,jako stolicy otwartej na projektowanie nowych zadań oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców.

W ramach Polskiej Sieci z Centrum Teatru i Tańca współpracują Teatr IMKA oraz Teatr Studio