Serdecznie zapraszamy do składania ofert w otwartym konkursie na prezentację spektaklu w ramach Polskiej Platformy Tańca 2019.

Polska Platforma Tańca jest jednym z najważniejszych krajowych przeglądów spektakli tanecznych, wybranych w trybie konkursowym, organizowanym co dwa lata. Ma ona na celu wyłonienie i promocję najciekawszych oryginalnych spektakli powstałych w Polsce lub zrealizowanych przez polskich choreografów. W edycji 2019 wybór spektakli powierzony został 10-osobowej komisji, w której znajdują się przedstawiciele artystów, dziennikarzy, kuratorów i teoretyków tańca. Finał Polskiej Platformy Tańca 2019 odbędzie się w dniach 5-8 września 2019 roku w Gdańsku. Głównym współorganizatorami Platformy w 2019 roku są Stowarzyszenie Teatr Dada von Bzdülöw oraz Fundacja Polka dot. Termin nadsyłania zgłoszeń w ramach otwartego konkursu upływa w dniu 30 listopada 2018 roku o godz. 23.59.

Do udziału w konkursie zapraszamy polskie zawodowe zespoły tańca współczesnego, dawnego, teatry tańca, zespoły baletowe i folklorystyczne oraz zawodowych artystów sztuki tańca działających i na stałe rezydujących w Polsce, a także artystów posiadających polskie obywatelstwo przebywających czasowo za granicą.

Nabór będzie odbywał się w dwóch etapach. Termin rozstrzygnięcia konkursu upływa w dniu 8 maja 2019 roku. Lista spektakli zatwierdzonych przez Komisję Artystyczną do prezentacji podczas Polskiej Platformy Tańca 2019 zostanie ogłoszona na stronie internetowej Instytutu Muzyki i Tańca oraz Polskiej Platformy Tańca do 10 maja 2019 roku.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 30 listopada 2018 roku o godz. 23.59. Uzupełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z obowiązkowymi załącznikami, należy przesyłać (łącznie) (a) pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa z dopiskiem POLSKA PLATFORMA TAŃCA oraz (b) pocztą elektroniczną na adres info@polskaplatformatanca.pl (w tytule wiadomości: ZGŁOSZENIE POLSKA PLATFORMA TAŃCA).

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem programu i stroną internetową PPT 2019. Poniżej do pobrania karta zgłoszeń i karta oceny.

Zał. 1. KARTA OCENY_PPT.2019

Zał. 1_KARTA ZGŁOSZENIA_PPT.2019