IMiT_logo-transparent2

Instytut Muzyki i Tańca został powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2010 roku z zadaniem wspierania kultury muzycznej i tanecznej w Polsce. W tym celu prowadzi ze środków MKiDN programy twórcze, naukowe, wydawnicze i edukacyjne, skierowane do profesjonalnych muzyków i tancerzy, twórców ludowych, instytucji artystycznych oraz szerszej publiczności.

W grudniu 2018 roku Instytut przejął organizację Polskiej Sieci Tańca rozpoznając ją jako jedno z najważniejszych zjawisk w polskim tańcu oraz obejmując PST patronatem portalu taniecpolska.pl

Partners-IMIT
Polish Dance Network opening

na zdj. Maciej Kuźmiński, inicjator i kierownik Polskiej Sieci Tańca, inauguruje otwarcie drugiego roku Sieci i współpracę z Instytutem Muzyki i Tańca, reprezentowanym przez vice-dyrektor Aleksandrą Dziurosz (po prawej)

Działający w ramach Instytutu Departament Tańca odpowiedzialny jest za realizację programów własnych: „Zamówienia choreograficzne”, „Program wydawniczy”, „Scena dla tańca”, „Myśl w ruchu”, „Program wsparcia przekwalifikowania zawodowego tancerzy”, „Wspieranie aktywności międzynarodowej” i „Program wymiany rezydencyjnej”.

Instytut Muzyki i Tańca jest głównym organizatorem krajowego przeglądu produkcji tanecznych − Polskiej Platformy Tańca. Współorganizuje również wraz ze STUDIO teatremgalerią projekt Scena Tańca Studio.

Najnowsze inicjatywy Instytutu to przygotowany we współpracy z TVP Kultura 10-odcinkowy cykl „Baletownik”, prezentujący sztukę tańca klasycznego, a także „Polska Kronika Tańca”, realizowana dzięki finansowemu wsparciu z programu MKiDN „Niepodległa”, dokumentująca kulturę taneczną w Polsce od momentu odzyskania przez nasz kraj niepodległości w 1918 roku.

Instytut dysponuje biblioteką wraz z czytelnią i mediateką. Tworzy Narodowe Archiwum Tańca, Archiwum Muzyki Polskiej oraz Kolekcję Nagrań Muzyki Polskiej, obejmujące nagrania audio i wideo, publikacje książkowe, a także ikonografie, pamiątki oraz inne archiwalia związane z muzyką polską i tańcem polskim.