OPEN CALL DO PULI

POLSKIEJ SIECI TAŃCA 2020

Instytut Muzyki i Tańca w ramach Polskiej Sieci Tańca 2020 ogłasza pierwszy konkurs w formule open call na profesjonalne spektakle taneczne zrealizowane przez zawodowych Artystów tańca. Dwa wybrane przez Komisję Konkursową IMIT wieczory taneczne pojadą w 2020 roku w trasę, w ramach Sieci, po Polsce. Wybrani z konkursu wnioskodawcy otrzymają od Organizatora i Partnerów Sieci wynagrodzenie honoraryjne, nocleg, dofinansowanie dla Menagera Zespołu, roczną promocję nominowanych Artystów, wsparcie organizacyjne i administracyjne oraz gwarantowaną liczbę zamówień.

Wyznaczona przez Organizatora Komisja Konkursowa, złożona z przedstawicieli Instytutu Muzyki i Tańca, i Rady Sieci oraz niezależnego eksperta zewnętrznego, spośród poprawnych formalnie i nadesłanych w terminie wniosków, zarekomenduje dwa taneczne wieczory, które wejdą do repertuaru Sieci w 2020 roku.

Termin nadsyłania wniosków upływa w dniu 27 października br. o godz. 23:59.
Wynik konkursu zostanie ogłoszony do 29 listopada br.

Formularz zgłoszeniowy w dwóch częściach wraz obowiązkowymi załącznikami (patrz: Regulamin – Wniosek), należy przesłać łącznie: a) wypełniając część A i B online oraz b) tradycyjną pocztą, wydrukowany i podpisany, na adres:

Instytut Muzyki i Tańca, ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa
z dopiskiem „Open call Polska Sieć Tańca 2020”
(decyduje data stempla pocztowego).

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy online:

Formularz A - Aplikacja

Formularz B - Budżet

 

Kontakt ws. konkursu: koordynator@pst.info.pl

Polska Sieć Tańca to pierwsza sformalizowana sieć współpracy między instytucjami i organizacjami wspierającymi rozwój tańca współczesnego w Polsce. Każdego sezonu Partnerzy Sieci wybierają do wspólnego repertuaru najciekawsze produkcje polskich niezależnych artystów i instytucjonalnych zespołów tanecznych. Spektakle nominowane na dany rok, w ramach Sieci, wyruszają w trasę, podczas której odwiedzają ośrodki partnerskie. Aktualnie Sieć tworzy 12 Partnerów w 11 miastach, prezentujących 9 wieczorów tanecznych z udziałem ponad 70 artystów. Do końca 2019 roku odbędzie się ponad 50 pokazów w całej Polsce. W 2020 roku planowane jest rozszerzenie Sieci do 15 Partnerów, 11 wieczorów (w tym dwóch wybranych w formule open call) i ponad 70 prezentacji w kraju. Organizatorem Sieci jest Instytut Muzyki i Tańca.