OPEN CALL DO PULI

POLSKIEJ SIECI TAŃCA 2020

Jesienią 2019 r. Instytut Muzyki i Tańca ogłosił pierwszy konkurs w formule open call pozwalający niezależnym artystom aplikować do Polskiej Sieci Tańca. Dwa wybrane przez Komisję Konkursową IMIT wieczory taneczne weszły do Puli Sieci na rok 2020. Wybrani z konkursu artyści otrzymali od Organizatora i Partnerów Sieci

 • - gwarantowaną ilość zaproszenia spektakli wraz z wynagrodzeniem honoraryjnym
 • - zapewnienie noclegów
 • - dofinansowanie dla Menagera Zespołu
 • - wsparcie promocyjne (w tym własną podstronę spektaklu)
 • - wsparcie organizacyjne i administracyjne

Wyznaczona przez Organizatora Komisja Konkursowa, złożona z przedstawicieli: Instytutu Muzyki i Tańca, Rady Sieci oraz niezależnego eksperta zewnętrznego, spośród poprawnych formalnie i nadesłanych w terminie wniosków, zarekomendowała dwa taneczne wieczory, jeden „duży” i jeden „mały”.

W posiedzeniu Komisji Konkursowej uczestniczyli:

 • Magdalena Juźwik – reprezentantka Instytutu Muzyki i Tańca
 • Ryszard Kalinowski – reprezentant Rady Polskiej Sieci Tańca
 • Edyta Kozak – ekspertka niezależna
 • Alicja Berejowska - koordynatorka Polskiej Sieci Tańca (w funkcji protokolantki, bez prawa głosu)

Członkowie Komisji posiadali po jednym głosie, w każdej kategorii konkursowej. Do Konkursu zostało zgłoszonych 48 aplikacji. Po ocenie formalnej i merytorycznej Komisja zarekomendowała aplikacje:

 • - wieczór w kategorii „mały”: "FearLess", wnioskodawca: Gosia Mielech
 • - wieczór w kategorii „duży”: "Manhattan", wnioskodawca: Daniela Komędera-Miśkiewicz

Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca, Aleksandra Dziurosz, zatwierdziła spektakle rekomendowane przez Komisję.