Lubelski Teatr Tańca

Centrum Kultury w Lublinie
Centrum założycielskie PST

Centrum Kultury w Lublinie łączy tradycję miejskiego ośrodka kultury z nowoczesnym centrum artystycznym, otwartym na innowacyjne kierunki działań. Każdego roku organizowanych jest tu kilkaset wydarzeń o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Działają tu twórcy teatru, tańca, sztuk performatywnych i wizualnych, realizując zakrojony na szeroką skalę program promocji kultury i sztuki zarówno poprzez produkcję i prezentację spektakli autorstwa rezydujących tu profesjonalnych zespołów, jak też organizację festiwali, warsztatów, projekcji fimowych, rezydencji artystycznych czy konferencji naukowych.

Lubelski Teatr Tańca prowadzi działalność artystyczną, organizacyjną i edukacyjną w Centrum Kultury w Lublinie od 2001 roku, stale łącząc te formy aktywności. Powstał z inicjatywy Hanny Strzemieckiej, wieloletniego choreografa i dyrektora artystycznego zespołu oraz Anny Żak, Ryszarda Kalinowskiego i Wojciecha Kapronia, liderów Grupy Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej, jednego z wiodących zespołów tańca współczesnego w Polsce lat 90-tych. Z czasem do LTT dołączyła Beata Mysiak oraz Anna Kalita i Konrad Kurowski, współtworząc profesjonalny ośrodek tańca współczesnego, zaangażowany w rozliczne przedsięwzięcia i współpracę z instytucjami kulturalnymi w Polsce i zagranicą.

Do najważniejszych przedsięwzięć organizowanych przez Lubelski Teatr Tańca należą: Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca (corocznie od 1997 roku), Letnie Forum Tańca Współczesnego (2003 - 2015), „Myśl w ruchu” (od 2011), Centrum Ruchu (od 2013), Międzynarodowy Dzień Tańca (od 2008), „Terytoria choreografii. Nowe szlaki awangardy” (od 2018). Lubelski Teatr Tańca jest także partnerem europejskiej sieci tańca Aerowaves, a w roku 2014 wraz z Instytutem Muzyki i Tańca współorganizował Polską Platformę Tańca. Istotnym kierunkiem działania jest także dla LTT współpraca w ramach Partnerstwa Wschodniego, którego efektem są dwa duże programy: „Kierunek – wchód, stacja – taniec” (2015) oraz „Terytoria Choreografii – Partnerstwo Wschodnie” (2016). W ostatnich latach LTT rozpoczął proces wspierania polskich twórców tańca udostępniając przestrzenie swojej  siedziby Centrum Kultury w Lublinie na rezydencje artystyczne