Krakowskie Centrum Choreograficzne

Nowohuckie Centrum Kultury
Centrum założycielskie PST

Krakowskie Centrum Choreograficzne jest działem Nowohuckiego Centrum Kultury, powołanym do pracy w obszarze tańca współczesnego. KCC działa w skali lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, jako centrum myśli, edukacji i kreacji twórczej na płaszczyźnie sztuki tańca współczesnego poprzez produkcję, prezentację, promocję i profesjonalizację tegoż. Organizuje festiwale, konkursy, pokazy spektakli gościnnych oraz własnych produkcji, warsztaty, regularne lekcje tańca i spotkania z partnerami z Polski i zagranicy.

Centrum otwiera swoją przestrzeń dla artystów, poprzez stwarzanie odpowiednich warunków do pracy oraz umożliwianie realizacji i prezentacji własnych projektów. Pomaga młodym tancerzom w stawianiu pierwszych kroków na profesjonalnej scenie oraz, tym bardziej doświadczonym, w rozwijaniu skrzydeł. Dzięki własnej scenie i regularnie odbywającym się imprezom i festiwalom, Centrum wspiera ogólnopolski i międzynarodowy obieg spektakli tanecznych.

Wierzymy, że Centrum może stać się miejscem spotkania, miejscem otwartym i dostępnym, wytyczającym kierunek, pomagającym młodym artystom znajdować własną drogę. Chcemy zachęcać do dialogu, nie bojąc się kontrastów kulturowych. Chcemy łączyć ludzi, uzyskując nowe jakości. Chcemy wspierać na szeroką skalę, ale i prowokować do działania.

Chcemy przybliżać sztukę tańca szerokiemu gronu odbiorców, propagować taniec we wszelkich, także pozascenicznych formach. Chcemy być łącznikiem ułatwiającym artystom dostęp do międzynarodowej sieci kontaktów, sieci współpracy i wymiany artystycznej.

KCC-logo-transparent
NCK-logo-transparent