Instytut Muzyki i Tańca zaprasza przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz tańca na konferencję dotyczącą programów i projektów Departamentu Tańca IMiT na 2019 rok, która odbędzie się w środę 19 grudnia o godz. 11.00, przy ul. A. Fredry 8 w Warszawie.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 18 grudnia 2018
e-mail: promocja@imit.org.p

Tematyka konferencji:

– Podsumowanie działań i inicjatyw Departamentu Tańca IMiT w roku 2018
– Powiększenie i przejęcie organizacyjne przez IMiT Polskiej Sieci Tańca
– Aktywności i plany Departamentu Tańca IMiT w działaniach na rzecz środowiska tanecznego
(m.in.: utworzenie Narodowego Archiwum Tańca, tworzenie Polskiej Kroniki Tańca w ramach programu NIEPODLEGŁA)
– Trwające nabory do programów własnych, wymiana rezydencyjna Projekt 2/3, konkurs na kuratorów Sceny Tańca Studio 2019 oraz informacja dot. zakończonych naborów do konkursów Perły Tańca 2019 oraz Polska Platforma Tańca 2019

W konferencji udział wezmą:
Aleksandra Dziurosz, Zastępca Dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca
Jan Kowalski, Dyrektor biura Programu NIEPODLEGŁA
Maciej Kuźmiński, Polska Sieć Tańca
Roman Osadnik, Teatr Studio / Scena Tańca Studio
Przemysław Szulczewski, Teatr Studio / Scena Tańca Studio

Prosimy o potwierdzenie przybycia do 18 grudnia 2018
e-mail: promocja@imit.org.pl