Kielecki Teatr Tańca

Centrum założycielskie PST

Z prywatnego zespołu tańca współczesnego Impuls Elżbiety Pańtak (Szlufik) powstał w 1995 roku Kielecki Teatr Tańca. Dnia 11 marca 2004 r. Teatr został powołany uchwałą Rady Miasta Kielce jako miejska instytucja kultury. W 2013 r. został miejską instytucją artystyczną, wpisaną do rejestru Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koncepcja artystyczna kreowana przez Dyrekcję Teatru opiera się na budowaniu wszechstronnego stylistycznie zespołu wykonawczego. Dzięki temu, Teatr prezentuje spektakle pochodzące z różnych stylów i estetyk ruchowych, głównie tańca jazzowego i współczesnego. Spektakle Kieleckiego Teatru Tańca były prezentowane na wielu polskich scenach, jak również za granicą.

Zespół angażował się do działań w koprodukcjach (m.in. z Operą Wrocławską, Teatrem Niederbayern w Niemczech, Operą Izraelską, TVP, TVN, POLSAT). W 2013 r. Kielecki Teatr Tańca zrealizował słynny spektakl Święto wiosny z muzyką I. Strawińskiego w choreograficznej wersji A. Preljocaja. Na podstawie spektaklu został zrealizowany film w technologii 3D i 2D z emisją w TVP 2. Kielecki Teatr Tańca jest laureatem nagród: Świętokrzyskiej Nagrody Kultury (2014), nagrody miasta Kielce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury (2011) oraz za wkład w promocję i rozwój Kielc (2010), nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego W Labiryntach Sztuki w kategorii Świętokrzyska Instytucja Kultury Roku 2006. W 2009 roku film muzyczno-baletowy pt. Siedem Bram Jerozolimy z muzyką K. Pendereckiego z udziałem baletu Kieleckiego Teatru Tańca otrzymał nominację do nagrody telewizyjnej w USA: INTERNATIONAL EMMY® AWARD (2009) w kategorii: ARTS PROGRAMMING. W 2011 r. instytucja została wyróżniona Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za „wybitne dokonania na rzecz dziedzictwa wielkiego kompozytora (nagroda za realizację widowiska tanecznomuzycznego Chopin4). Za wybitne zasługi dla kultury tanecznej instytucja otrzymała nagrodę ZASP „Terpschorę” (2019).