fundacja Polka dot

Gdański Teatr Szekspirowski
Centrum partnerskie PST

Fundacja Polka dot jest niezależną organizacją stworzoną przez artystki związane z gdańską sceną tańca. Fundacja zajmuje się rozwijaniem i promowaniem sztuki tańca i choreografii we współpracy z artystami oraz instytucjami kultury. Celem działań fundacji jest budowanie nowego wymiaru dialogu, w którym taniec jest podstawowym językiem zarówno w sferze kultury, życia społecznego, edukacji i wymiany artystycznej. Fundacja zainaugurowała swoją działalność w 2018. Pierwszym współrealizowanym projektem było „Serce Fabryki” we współpracy z Instytutem Adama  Mickiewicza, Europejskim Centrum Solidarności oraz Tabacka Kulturfabrik. W 2019 Polka dot wraz z Instytutem Muzyki i Tańca była  współorganizatorem Polskiej Platformy Tańca w Gdańsku 5–8 września 2019 roku.

Stworzyłyśmy Polkę dot z potrzeby połączenia sił, innowatorskiego myślenia oraz działania w kulturze i sztuce. Jesteśmy niezależnymi artywistkami. Łączy nas taniec i łączy nas Gdańsk. Chcemy uruchamiać przestrzeń wymiany twórczej pomiędzy tańcem a innymi obszarami życia. Czerpiąc z naszych dotychczasowych doświadczeń i potencjału, proponujemy nową jakość obecności tańca w sferze sztuki, życia społecznego oraz na styku kultury z biznesem. Nasze działania artystyczne i edukacyjne pozwolą na budowanie mocnych relacji w społecznościach oraz rozwijanie partnerstwa artystów z instytucjami kultury i organizacjami, dla których taniec może być językiem przyszłości.

Od roku 2020 fundacja Polka dot nawiązała szerszą współpracę z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim, na scenie którego odbędą się pokazy spektakli Polskiej Sieci Tańca.

Celem działalności Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego jest prezentacja i upowszechnianie kultury teatralnej, a także kreacja działań artystycznych. Co roku, wspólnie z Fundacją, GTS jest organizatorem Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku, w ramach którego prezentowane są dzieła Williama Szekspira w wykonaniu zarówno polskich jak i światowych wykonawców. Historia Festiwalu Szekspirowskiego sięga roku 1993, kiedy to Fundacja Theatrum Gedanense po raz pierwszy zorganizowała Gdańskie Dni Szekspirowskie. Dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego istotnym celem jest współpraca ze środowiskiem artystycznym, a także naukowym i społecznym ruchem artystycznym i kulturalnym. Program ten realizowany jest poprzez organizowanie koncertów, wystaw, konferencji, a także uczestniczenie we współpracy i wymianie artystycznej krajowej i zagranicznej.