Centrum Sztuki Tańca

Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa
Partner Instytutu Muzyki i Tańca

Centrum Sztuki Tańca w Warszawie to ludzie i spotkania. Projekt powstał z inicjatywy organizacji pozarządowych współpracujących w ramach Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Tańca przy Biurze Kultury m. st. Warszawy. Są to fundacje, stowarzyszenia, kolektywy taneczne i artyści niezależni, którzy działają na rzecz mieszkańców Warszawy i zajmują się twórczością w obszarze tańca współczesnego, performansu i sztuk pokrewnych w tym produkcją i prezentacją spektakli, edukacją taneczną, krytyką i teorią tańca.

Warszawa wciąż nie ma swojego stałego miejsca dla tańca. My próbujemy to zmienić.

Centrum Sztuki Tańca w Warszawie 2017-2019 to trzyletni projekt. CST powstało z inicjatywy warszawskich artystów/ek i teoretyków/ek tańca, którzy nie mają swoje stałej przestrzeni do rozwoju. Głównym celem CST jest promocja działań tych organizacji, kolektywów i artystów/ek poprzez zbudowanie atrakcyjnej oferty dla miłośników/ek tańca i współpraca na polach artystycznym, edukacyjnym, społecznym i teoretycznym.

Mazowiecki Instytut Kultury jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dążymy do tego, aby MIK był nowoczesnym ośrodkiem edukacji kulturalnej i badań, integrującym działania animacyjne, promującym wybitne zjawiska artystyczne oraz realizującym zadania instytucji artystycznej.

Nasze działania to przedsięwzięcia jednorazowe, wielodniowe, wielomiesięczne i całoroczne; festiwale, kursy, cykle koncertowe i projekty interdyscyplinarne; stała praca galerii sztuki i edukacja.

Działamy we wszystkich niemal dziedzinach sztuki, trafiamy do odbiorców na całym Mazowszu – w małych miejscowościach regionu i w Warszawie. Ciągle też szukamy: nowych odbiorców i twórców, nowych środowisk kulturotwórczych i miejsc, gdzie kultura jest szczególnie oczekiwana.