Centrum Sztuki Mościce

Centrum partnerskie PST

Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie Mościcach powstało 28 sierpnia 2006 roku. Akt notarialny, nalizujący proces tworzenia Centrum, podpisany został 1 sierpnia 2007 r. MCK, będące obecnie wojewódzką instytucją kultury, kontynuuje działalność otwartego w 1971 r. Domu Kultury Zakładów Azotowych. 2 marca 2012 r. nastąpiła ocjalna zmiana nazwy instytucji na Centrum Sztuki Mościce. Działalność CSM w zakresie Sztuki Tańca od wielu lat prowadzona jest przez kuratorkę Bernadettę Cich i obejmuje takie wydarzenia jak festiwal i konkurs Scena Otwarta czy produkcja spektakli z udziałem młodych artystów.

Do priorytetów Centrum Sztuki Mościce należą m.in ochrona wielokulturowego dziedzictwa Małopolski, jego kultywowanie, pomnażanie i promocja, inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze, udostępnianie i popularyzowanie sztuki profesjonalnej, organizowanie stałych form prezentacji dorobku i osiągnięć artystycznych oraz promowanie, najbardziej wartościowych dokonań twórców i zespołów, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę z uwzględnieniem wychowania patriotycznego i kulturalnego dzieci i młodzieży, stwarzanie warunków dla ujawniania i rozwijania talentów, w tym pomoc dla wybitnych i młodych twórców.

CSM+Małopolska - Bernadeta Cich