Konsolidacja środowiska, wymiana artystyczna

19 listopada 2017 r. w Centrum Kultury w Lublinie nastąpiło podpisanie historycznego dokumentu – porozumienia stron tworzących pierwszą w Polsce, sformalizowaną sieć centrów wspierających Sztukę Tańca. Po trwającym dwie dekady rozkwicie instytucji związanych z tańcem oraz umocnieniu tej formy wyrazu jako niezależnej formy sztuki, konsolidacja środowiska i budowanie mostów między światem twórców niezależnych a profesjonalnymi scenami, jak ma to miejsce od wielu już lat na Zachodzie Europy, wydaje się kolejnym logicznym krokiem.

Głównymi celami Sieci są A) stworzenie warunków do prezentacji wewnątrz kraju spektakli tworzonych przez zespoły instytucjonalne oraz niezależnych artystów, B) konsolidacja środowiska – wymiana pomiędzy centrami o różnych estetykach artystycznych, C) bardziej wydajne i przewidywalne wykorzystanie środków finansowych przeznaczanych na taniec.

Partnerzy

Polską Sieć Tańca tworzą przede wszystkim odważni i zdeterminowani ludzie – kierownicy i dyrektorzy instytucji wspierający Sztukę Tańca od lat. Sieć jest inicjatywą oddolną, kreowaną w duchu wymiany i poszanowania różniących się od siebie artystycznych wizji.

Rok pilotażowy PST został uruchomiony dzięki otwartości i dobrej woli Ryszarda Kalinowskiego ( Lubelski Teatr Tańca, Centrum Kultury w Lublinie ), Joanny Leśnierowskiej ( Art Stations Foundation Grazyny Kulczyk w Poznaniu ), Iwony Orzełowskiej ( Teatr Tańca Caro, Centrum Kultury i Sztuki im. A. Meżeryckiego w Siedlcach ), Adriana Lipińskiego ( teatr Rozbark w Bytomiu ), Agaty Moląg ( Krakowskie Centrum Choreograficzne, Nowohuckie Centrum Kultury ), Elżbiety Pańtak ( Kielecki Teatr Tańca ), Doroty Cząstki ( Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie ) oraz Joanny Szymajdy ( Instytut Muzyki i Tańca ).

  • nixon
  • lynda
  • ubisoft
  • samsung
  • m
  • calvinklein
  • lynda
  • ubisoft
  • samsung
  • m
  • calvinklein

Sieć wspiera cyrkulację rodzimych produkcji, prezentując Polską Sztukę Tańca w całej jej barwnej różnorodności.

Organizacja

Sieć opiera się na przejrzystych zasadach członkostwa. Są to przede wszystkim: wymóg posiadania budżetu i sceny, minimalne kwoty prezentacji gościnnych spektakli, gwarantowana ilość grań każdego spektaklu, wspólna promocja. Jednym z podstawowych założeń Sieci jest promocja różnorodności występującej w polskim tańcu – w tym otwartości na niezależnych artystów nie posiadających na codzień instytucjonalnego wsparcia. Inicjowanie dialogu o Sztuce Tańca w ogóle oraz konfrontowanie widza z różnymi estetykami i wizjami artystów jest również istotnym założeniem PST.

Team PST

Organizatorem i pomysłodawcą Polskiej Sieci Tańca jest Maciej Kuźmiński. Koordynatorem wybrana została Dagmara Gumkowska.