Nowa jakośc na polskiej scenie

19 listopada 2017 r. w Centrum Kultury w Lublinie nastąpiło podpisanie historycznego dokumentu – porozumienia stron tworzących pierwszą w Polsce, sformalizowaną sieć centrów wspierających Sztukę Tańca. Po trwającym dwie dekady rozkwicie instytucji związanych z tańcem oraz umocnieniu tej formy wyrazu jako niezależnej formy sztuki, konsolidacja środowiska i budowanie mostów między światem twórców niezależnych a profesjonalnymi scenami, jak ma to miejsce od wielu już lat na Zachodzie Europy, wydaje się kolejnym logicznym krokiem.

Po udanej edycji pilotażowej Instytut Muzyki i Tańca zdecydował się przejąć organizację Sieci, uznając ją za jeden z priorytetowych projektów rozwoju polskiej Sztuki Tańca. Rozszerzona o 7-miu nowych partnerów nowa odsłona Polskiej Sieci Tańca miała swoją inaugurację 19 grudnia 2018 r. w IMiT.

Konsolidacja środowiska, wymiana artystyczna

Głównymi celami Sieci są A) stworzenie warunków do prezentacji wewnątrz kraju spektakli tworzonych przez zespoły instytucjonalne oraz niezależnych artystów, B) konsolidacja środowiska – wymiana pomiędzy centrami o różnych estetykach artystycznych, C) bardziej wydajne i przewidywalne wykorzystanie środków finansowych przeznaczanych na taniec.

Sieć opiera się na przejrzystych zasadach członkostwa. Są to przede wszystkim: wymóg posiadania budżetu i sceny, minimalne kwoty prezentacji gościnnych spektakli, gwarantowana ilość grań każdego spektaklu, wspólna promocja. Jednym z podstawowych założeń Sieci jest promocja różnorodności występującej w polskim tańcu – w tym otwartości na niezależnych artystów nieposiadających na co dzień instytucjonalnego wsparcia. Inicjowanie dialogu o Sztuce Tańca w ogóle oraz konfrontowanie widza z różnymi estetykami i wizjami artystów jest również istotnym założeniem PST.

Partnerzy

Polską Sieć Tańca tworzą przede wszystkim odważni i zdeterminowani ludzie – kierownicy i dyrektorzy instytucji wspierający Sztukę Tańca od lat. Sieć stworzona została jako inicjatywa oddolna, kreowana w duchu wymiany i poszanowania różniących się od siebie artystycznych wizji.

Rok 2019 PST tworzą współpracy centra-założycielskie Sieci: Lubelski Teatru Tańca, Kielecki Teatr Tańca, Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, Krakowskie Centrum Choreograficzne, program Stary Browar Nowy Taniec, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, oraz nowi partnerzy: Fundacji Polka dot, Centrum Sztuki Mościce, Krotoszyński Ośrodek Kultury, Suwalski Ośrodek Kultury, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oraz Centrum Sztuki Tańca we współpracy z Mazowieckim Instytutem Kultury.

Głównym organizatorem Polskiej Sieci Tańca jest Instytut Muzyki i Tańca.

  • Kielecki Teatr Tańca
  • Instytut Muzyki i Tańca
  • Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk
  • Nowohuckie Centrum Kultury
  • Krakowskie Centrum Choreograficzne
  • Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK
  • Centrum Kultury w Lublinie
  • Lubelski Teatr Tańca
  • Fundacja Polka dot
  • Centrum Sztuki Mościce
  • Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
  • Krotoszyński Ośrodek Kultury
  • Suwalski Ośrodek Kultury
  • Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
  • Centrum Sztuki Tańca
  • Mazowiecki Instytut Kultury

Sieć wspiera cyrkulację rodzimych produkcji, prezentując Polską Sztukę Tańca w całej jej barwnej różnorodności.

Team PST
Maciej Kuźmiński – twórca i kierownik PST

Alicja Berejowska – koordynatorka PST

Szymon Michlewicz-Sowa – promotor PST