Lubelski Teatr Tańca

Centrum Kultury w Lublinie
Centrum założycielskie PST

Lubelski Teatr Tańca prowadzi działalność artystyczną, organizacyjną i edukacyjną w Centrum Kultury w Lublinie od 2001 roku, stale łącząc te formy aktywności. Powstał z inicjatywy Hanny Strzemieckiej, wieloletniego choreografa i dyrektora artystycznego zespołu oraz Anny Żak, Ryszarda Kalinowskiego i Wojciecha Kapronia, liderów Grupy Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej, jednego z wiodących zespołów tańca współczesnego w Polsce lat 90-tych. Z czasem do LTT dołączyła Beata Mysiak oraz Anna Kalita i Konrad Kurowski, współtworząc profesjonalny ośrodek tańca współczesnego, zaangażowany w rozliczne przedsięwzięcia i współpracę z instytucjami kulturalnymi w Polsce i zagranicą.

Centrum Kultury w Lublinie łączy tradycję miejskiego ośrodka kultury z nowoczesnym centrum artystycznym, otwartym na innowacyjne kierunki działań. Każdego roku organizowanych jest tu kilkaset wydarzeń o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Działają tu twórcy teatru, tańca, sztuk performatywnych i wizualnych, realizując zakrojony na szeroką skalę program promocji kultury i sztuki zarówno poprzez produkcję i prezentację spektakli autorstwa rezydujących tu profesjonalnych zespołów, jak też organizację festiwali, warsztatów, projekcji fimowych, rezydencji artystycznych czy konferencji naukowych.