Krakowskie Centrum Choreograficzne

Nowohuckie Centrum Kultury
Centrum założycielskie PST

Tańcem współczesnym w Nowohuckim Centrum Kultury zajmuje się specjalnie powołany do tego dział – Krakowskie Centrum Choreograczne. KCC działa w skali lokalnej, miejskiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, jako centrum myśli, edukacji i kreacji twórczej na płaszczyźnie sztuki tańca oraz w obszarach z tańcem związanych. Służy prezentacji, promocji i profesjonalizacji tańca, ze szczególnym uwzględnieniem tańca współczesnego i teatru tańca.

Krakowskie Centrum Choreograficzne stara się komunikować taniec z innymi obszarami sztuki tworząc okazje do interdyscyplinarnych działań i spotkań. Dzięki własnej scenie (Studio KCC) i regularnie odbywającym się imprezom i festiwalom, Centrum wspiera ogólnopolski i międzynarodowy obieg spektakli tanecznych i włącza się w promocję polskiej twórczości poza krajem oraz jej wymianę z twórczością z zagranicy.

Krakowskie Centrum Choreograczne jest organizatorem: Festiwalu Tańca Współczesnego SPACER, BalletOFFFestival, konkursu choreogracznego 3…2…1…TANIEC!, międzynarodowych warsztatów tańca KCC Dance Intensive.

Nowohuckie Centrum Kultury, obecne na kulturalnej mapie Krakowa od 1983 roku, stawia sobie za cel przygotowanie i angażowanie społeczeństwa do aktywnego odbioru kultury w szerokim tego pojęcia znaczeniu, również poprzez współtworzenie jej wartości. W ramach Centrum działa kilkanaście zespołów, reprezentujących szeroki wachlarz aktywności tanecznych i artystycznych, w tym profesjonalny kolektyw taneczny Grupa Wokół Centrum.

KCC-NCK-GWC-logos-transparent