Kielecki Teatr Tańca

Centrum założycielskie PST

Kielecki Teatr Tańca istnieje od 1995 roku. Założony i prowadzony przez Elżbietę Pańtak i Grzegorza Pańtaka. Dzięki staraniom Dyrekcji w 2004 roku KTT stał się miejską instytucją artystyczną. Ideą założycieli jest kreowanie zespołu posiadającego repertuar oparty na stylach tańca jazzowego i współczesnego realizowanego w formie spektakli kameralnych jak i widowisk z udziałem orkiestry symfonicznej i chóru. Teatr zrealizował koprodukcje z innymi instytucjami: Operą Wrocławską, Teatrem Niederbayern w Niemczech, Operą Izraelską w Tel Avivie, Festiwalem C/U w Warszawie, Alias Cie – Szwajcaria, Filharmonią Świętokrzyską, Festiwalem Bartoka w Miszkolcu – Węgry.

We współpracy ze stacjami telewizyjnymi powstały takie produkcje jak: film muzyczno-taneczny Siedem Bram Jerozolimy z muzyką K. Pendereckiego, choreograa Elżbieta Pańtak i Grzegorz Pańtak dla TVP, który otrzymał nominację do International Emmy® Award w USA (2009). W 2013 KTT wyprodukował polską prapremierę Święta wiosny, muzyka I.Strawiński, choreograa A. Preljocaj - emisja TVP 2. Z okazji roku Chopinowskiego KTT organizował, we współpracy z TVP 2 produkcję i emisję spektaklu pt. Chopin4 z opracowaniem muzycznym W. Pawlika choreograa Elżbieta Pańtak, Grzegorz Pańtak, Sławomir Woźniak (2010). KTT dysponuje ok 25 osobowym zespołem artystycznym, do którego zapraszani są przez dyrekcję uznani choreografowie polscy oraz zagraniczni kreując interesującą i wyrazistą przestrzeń polskiego tańca scenicznego.