Dagmara Gumkowska

 
Promotorka i kuratorka teatralna, menadżer kultury, organizator projektów kulturalnych, fundraiser z bogatym doświadczeniem dotyczącym również obszaru PR i marketingu wydarzeń artystycznych oraz projektów edukacyjnych.

Absolwentka Kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego (indywidualny tok studiów obejmujący program dwóch specjalizacji: filmoznawczej i teatrologicznej), Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Międzynarodowa Szkoła Dziennikarstwa) oraz Podyplomowych Studiów z Zarządzania w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej (wspólny projekt Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach).

Przez wiele lat dyrektorka artystyczna Międzynarodowego Festiwalu TEATROMANIA (do 2016 r.), kierownik działu impresaryjnego oraz główny specjalista ds. realizacji projektów kulturalnych w Bytomskim Centrum Kultury. Autorka i koordynatorka projektu HartOFFanie Teatrem – cyklu prezentacji spektakli niezależnych zespołów teatralnych realizowanego w latach 2003 – 2016.

Autorka i kuratorka projektu Sztuka/Poznanie/Działanie (Art/Knowing/Action) finansowanego z funduszy EOG (EEA Grants) realizowanego w latach 2014-2016. Od czerwca 2017 r. specjalista ds. współpracy międzynarodowej i impresariatu w Teatrze Śląskim w Katowicach. Członek Rady Artystycznej Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT w Szczecinie (od edycji 2018 r.).